Tasavvuf ve Bilim
Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 796 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Beyinden Beyine Doğrudan İletişim İspatlandı!

Kablosuz EEG (Elektroensefalografi) ve otomatikleştirilmiş, robotlaştırılmış TMS’nin (Transkranial Manyetik Stimülasyon) içerdiği ileri düzey nöro-teknolojiler kullanılarak, ilk başarılı transmisyon-aktarım gerçekleştirildi.

Buna benzer çalışmalar içinde ilk defa nörobilimciler ve robotbilimcilerden oluşan uluslararası bir ekip, insanlarda doğrudan beyinden beyine iletişimin yaşanabilirliğini gösterdiler. Birbirinden 5000 mil uzaklıktaki iki insan deneğinin internet yoluyla beyinden beyine başarılı iletişimini içeren bu çalışma ile ilgili oldukça yeni tespitler henüz yayınlanan PLOS ONE adlı dergisinde anlatılmıştır.

Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nin de müdür olan yardımcı yazar olan ve Harvard Tıp Okulu Nöroloji Profesörü Alvaro Pascual-Leone şunu açıklıyor: “Aralalarındaki çok büyük mesafeye rağmen, mevcut iletişim yollarını güçlendirerek, bir kişinin beyin aktivitesini okuyup, bunu diğer bir kişiye doğrudan aktarabilir miyiz’i öğrenmek istedik.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 959 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"

Öncelikle belirteyim ki, fakîrin müşahedesine göre...
Kur'ân-ı Kerîm'in ana mesajı, ismi “Allâh” olanın, El Vâhid – El Ahad – Es Samed özellikleri dolayısıyla; kendinden gayrına yer olmadığı (lâ gayrıhu) realitesini 1400 küsur yıldır vurgularken; sonunda bu yüzyılda, yaklaşık son 35 yılda da bilim tarafından, varlığın sonsuz sınırsız bir TEK olduğu açıklanmıştır. Bu nedenledir ki, bu çağ beklenen “Altın Çağ”dır! “Altın Çağ” vurgusu, insanlardan açığa çıkacak olan TEK'lik ilminden dolayıdır. Kur'ân-ı Kerîm, bugün bilimsellikle erişilen realiteyi, sistemi, Varlığın hakikatini 1400 küsur yıl önceden bildirmiştir mucize olarak.
Sigaranın, insan sağlığına, beyine zararları tespit olduğu için, başta Amerika olmak üzere, batı ülkelerinden tahtını yitirip; bilimsel bulgu ve gerçeklerden geri kalmış ülkelerde hükümranlığını sürdürmeye çalışması gibi; “MADDECİLİK” de günümüzde bilim dünyasında iflâs etmiş olarak; yalnızca, geri kalmış kesimlerde, “madde” tabanlı dinî veya felsefi tartışmalara konu oluşturmaktadır.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 890 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Kimseye ne derdini,
Ne acını,
Ne ıstırabını. Açma... Melek bile bilmesin...
Allah'a aç her derdini. Arzularını... Utanmazsan eğer... "Yan ama tütme"...
Yazılandan gayri gelmez. İyisi de gelir fenası da. -Hepsini hoş gör...
Kadere boyun eğ...
Elde olmayan bir şey vardır. Kader. Onunla mücadele edilmez.
Kendini bir ekranda görüp işiten insan, bu perdenin içindeki gönüldür... Gönül insanın gölgesinin gölgesinin manevi görünmez gölgesidir.
Gönül Allah'a bağlanmanın ismidir.

Bir âlemde yaşıyoruz. Fakat içimizde, mekân olan cesette kudret âleminden bir şey taşıyoruz o da gönüldür.

Mutlak olan Allah’tır. Her şey ondan fakat hiç bir şey o değil...
Onu göremiyoruz. Zira onun dışında değiliz... O halde içine dön...

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 1355 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Dikkat eksikliği ile ilgili önemli buluş

Dikkat eksikliği ile ilgili önemli buluş Türk doktorlar, "hiperaktivite bozukluğu"nda bir ilki başardılar; sadece dikkat eksikliği olan çocukların diğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlardan son derece farklı olduğunu ortaya koydular .
Ege Üniversitesi'nce (EÜ) yapılan ve 4. Dünya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kongresi'nde "en iyi araştırma" ödülü alan çalışma, sadece dikkat eksikliği olan çocukların diğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlardan son derece farklı olduğunu ortaya koydu.

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tiplerinin Genetik, Nöropsikolojik ve Çoklu Beyin Görüntüleme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi" konulu araştırma kapsamında, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan 200 çocuk ile 100 sağlıklı çocuğun genetik, nöropsikolojik test performansları ve beyin görüntüleme bakımından karşılaştırıldığını söyledi.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 874 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

İşte şu Tırmızi`deki Hadis-i Resulullah’ı, beraberce okuyalım:

Ebu Hureyre Resulullah salla`llahu aleyhi ve sellem`den nakletmiştir:

"-MÜFLİS kimdir biliyor musunuz?.. diye sordu Resulullah. Ashab:

-Bizce müflis parası ve malı olmayandır, Ya Resulullah

Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

-Benim ümmetimin müflisi o kişidir ki, kıyamet günü namaz, oruç, zekât getirecek. Fakat, buna zinâ isnad etmiş, bunun malını yemiş, bunun kanını akıtmış, bunu dövmüştür!.. Sonra oturacak; kısas olarak bu onun sevablarından alacak, o da bunu sevablarından alacaklardır.

Şayet, sevabları üzerinde bulunan hataların karşılığı ödenmeden tükenirse bu defa, onun hatalarından (doğan günah) alınıp buna yüklenecek ve sonra da ateşe atılacaktır!.."

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 957 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

İçinde bulunduğunuz durumu, uzak bir mesafeden izlediğinizi düşünün. Bu açıdan bakarak, o an yaşadıklarınızı ve hislerinizi farklı bir şekilde değerlendirmeye çalışın.

ABD’nin Ohio State ve Michigan Üniversiteleri araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen deneyin sonucunda ortaya atılan “bireysel mesafelendirme” yöntemi, öfkeli insanların kendilerini öfkelendiren faktörlerin etkisini minimize etmelerini sağlıyor. Bireysel mesafelendirme, çok kısa zamanda öğrenilebildiği gibi, insanların öfke anında başvurarak kendilerini saldırganlıktan alıkoymalarını da sağlıyor.

Journal of Experimental Social Psychology dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında iki deney gerçekleştirildi. Deneklere, “müziğin yaratıcılık üzerindeki etkilerini konu alan bir araştırmada yer aldıkları” söylendi. Deneklere, yüksek sesle Igor Stravinsky’nin “Rite of Spring”i dinletilirken, önlerine konan anagramları (çevrik sözcükler) çözmeleri ve yaptıkları çözümleri interkomdan belirtmeleri istendi.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 1340 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Güzel isimler. Ahsen isimler. Ondan daha başka güzel yoktur demektir. Bunların hepsi Allah'ı -anlatmak içindir.
Bir kimseyi anlatırken şöyledir böyledir diye tarif ederiz. Bu isimler de Allah'ı anlatarak onu anmaktır. Yani zikir içindir.
O'nu anarak insanda 'bir hal zuhur eder. Hakiki zikir de odur. Bu suretle kâinatın tesbihatma girmiş olursun.
Yerler ve gökler (ne ise) hep Allah'ın aziz ve hakim olduğunu teşbih, ediyor durmadan...
Atom kaynaşması işte bu tesbihatm en ince tarafıdır. O raksa girmeye çalış.
Mutad harici Allah'ın bazı isimlerim, Kur'anda geçen isimlerini bazı ayetlerle bir araya getirerek yalvarmak vardır. Dua budur.

(iki deniz ayeti). Cebeli Tank boğazında suların tuz kesafeti Akdenizde ve Okyanusda başka başka olduğu halde birbirine geçmiyor.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 879 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)


Bir köyde ihtiyar bir adam varmış...  Çok fakirmiş ama dillere destan bir beyaz atı yüzünden kral bile onu kıskanırmış..

Kral at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış..
-’Bu at, bir at değil benim için.. Bir dost.. İnsan dostunu satar mı?’ dermiş hep..
Bir sabah kalkmışlar ki, at yok.. Köylü ihtiyarın başına toplanmış

-’Seni ihtiyar bunak.. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi.

Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın’ demişler..

İhtiyar:

-’Karar vermek için acele etmeyin. Sadece ´At kayıp´ deyin. Çünkü gerçek bu..Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. 

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM