Tasavvuf ve Bilim
Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 1556 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Kimseye ne derdini,
Ne acını,
Ne ıstırabını. Açma... Melek bile bilmesin...
Allah'a aç her derdini. Arzularını... Utanmazsan eğer... "Yan ama tütme"...
Yazılandan gayri gelmez. İyisi de gelir fenası da. -Hepsini hoş gör...
Kadere boyun eğ...
Elde olmayan bir şey vardır. Kader. Onunla mücadele edilmez.
Kendini bir ekranda görüp işiten insan, bu perdenin içindeki gönüldür... Gönül insanın gölgesinin gölgesinin manevi görünmez gölgesidir.
Gönül Allah'a bağlanmanın ismidir.

Bir âlemde yaşıyoruz. Fakat içimizde, mekân olan cesette kudret âleminden bir şey taşıyoruz o da gönüldür.

Mutlak olan Allah’tır. Her şey ondan fakat hiç bir şey o değil...
Onu göremiyoruz. Zira onun dışında değiliz... O halde içine dön...

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 1945 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Dikkat eksikliği ile ilgili önemli buluş

Dikkat eksikliği ile ilgili önemli buluş Türk doktorlar, "hiperaktivite bozukluğu"nda bir ilki başardılar; sadece dikkat eksikliği olan çocukların diğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlardan son derece farklı olduğunu ortaya koydular .
Ege Üniversitesi'nce (EÜ) yapılan ve 4. Dünya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kongresi'nde "en iyi araştırma" ödülü alan çalışma, sadece dikkat eksikliği olan çocukların diğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlardan son derece farklı olduğunu ortaya koydu.

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tiplerinin Genetik, Nöropsikolojik ve Çoklu Beyin Görüntüleme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi" konulu araştırma kapsamında, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan 200 çocuk ile 100 sağlıklı çocuğun genetik, nöropsikolojik test performansları ve beyin görüntüleme bakımından karşılaştırıldığını söyledi.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 1226 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

İşte şu Tırmızi`deki Hadis-i Resulullah’ı, beraberce okuyalım:

Ebu Hureyre Resulullah salla`llahu aleyhi ve sellem`den nakletmiştir:

"-MÜFLİS kimdir biliyor musunuz?.. diye sordu Resulullah. Ashab:

-Bizce müflis parası ve malı olmayandır, Ya Resulullah

Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

-Benim ümmetimin müflisi o kişidir ki, kıyamet günü namaz, oruç, zekât getirecek. Fakat, buna zinâ isnad etmiş, bunun malını yemiş, bunun kanını akıtmış, bunu dövmüştür!.. Sonra oturacak; kısas olarak bu onun sevablarından alacak, o da bunu sevablarından alacaklardır.

Şayet, sevabları üzerinde bulunan hataların karşılığı ödenmeden tükenirse bu defa, onun hatalarından (doğan günah) alınıp buna yüklenecek ve sonra da ateşe atılacaktır!.."

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 1517 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

İçinde bulunduğunuz durumu, uzak bir mesafeden izlediğinizi düşünün. Bu açıdan bakarak, o an yaşadıklarınızı ve hislerinizi farklı bir şekilde değerlendirmeye çalışın.

ABD’nin Ohio State ve Michigan Üniversiteleri araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen deneyin sonucunda ortaya atılan “bireysel mesafelendirme” yöntemi, öfkeli insanların kendilerini öfkelendiren faktörlerin etkisini minimize etmelerini sağlıyor. Bireysel mesafelendirme, çok kısa zamanda öğrenilebildiği gibi, insanların öfke anında başvurarak kendilerini saldırganlıktan alıkoymalarını da sağlıyor.

Journal of Experimental Social Psychology dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında iki deney gerçekleştirildi. Deneklere, “müziğin yaratıcılık üzerindeki etkilerini konu alan bir araştırmada yer aldıkları” söylendi. Deneklere, yüksek sesle Igor Stravinsky’nin “Rite of Spring”i dinletilirken, önlerine konan anagramları (çevrik sözcükler) çözmeleri ve yaptıkları çözümleri interkomdan belirtmeleri istendi.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 2084 kez
Ögeyi Oylayın
(2 oy)

Güzel isimler. Ahsen isimler. Ondan daha başka güzel yoktur demektir. Bunların hepsi Allah'ı -anlatmak içindir.
Bir kimseyi anlatırken şöyledir böyledir diye tarif ederiz. Bu isimler de Allah'ı anlatarak onu anmaktır. Yani zikir içindir.
O'nu anarak insanda 'bir hal zuhur eder. Hakiki zikir de odur. Bu suretle kâinatın tesbihatma girmiş olursun.
Yerler ve gökler (ne ise) hep Allah'ın aziz ve hakim olduğunu teşbih, ediyor durmadan...
Atom kaynaşması işte bu tesbihatm en ince tarafıdır. O raksa girmeye çalış.
Mutad harici Allah'ın bazı isimlerim, Kur'anda geçen isimlerini bazı ayetlerle bir araya getirerek yalvarmak vardır. Dua budur.

(iki deniz ayeti). Cebeli Tank boğazında suların tuz kesafeti Akdenizde ve Okyanusda başka başka olduğu halde birbirine geçmiyor.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 1243 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)


Bir köyde ihtiyar bir adam varmış...  Çok fakirmiş ama dillere destan bir beyaz atı yüzünden kral bile onu kıskanırmış..

Kral at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış..
-’Bu at, bir at değil benim için.. Bir dost.. İnsan dostunu satar mı?’ dermiş hep..
Bir sabah kalkmışlar ki, at yok.. Köylü ihtiyarın başına toplanmış

-’Seni ihtiyar bunak.. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi.

Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın’ demişler..

İhtiyar:

-’Karar vermek için acele etmeyin. Sadece ´At kayıp´ deyin. Çünkü gerçek bu..Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. 

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 1093 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Bilinç Beynin Neresinde?

Öylesine düşünmeden ve sorgulamadan yaşamaya alışmışız ki, gördüğümüz kadarını maddeye, mekanik çalışan bir sisteme bağlayıp, görmediklerimizin de hokus-pokuslarla oluştuğunu kabullenmek, bizi rahatlatıveriyor!
Kimi bu hokus-pokus sihrini doğaya bağlıyor, kimi de tanrısına! Bedenindeki muhteşem mekanizmanın çalışma düzenini, sebep-sonuç ilişkisini görmekten ve sorgulamaktan mahrum olanlar; bedenin mükemmel çalışma düzenini ve "ALLÂH" ismi ile işaret edilenin, algıladığımız plandaki en muhteşem mekanizması olan BEYNİgörmezden gelmekte anlamsız bir ısrar içindeler!

Genlerin insanın varoluşundaki, yaşamındaki ve beynindeki yerinden ve işlevinden haberi dahi olmayan, kahve âlimleri(!) ve onların dediklerinin yayıcıları, tanrı hokus-pokusuyla var olup yaşayan insanın,

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 797 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Ego'nun, sahte kendimizin kaderi (!) önceden yazılmıştır evet.. Bilinçaltı tohumları, genetik ve aile, toplumun direktifleri ile atıldığından kaderi önceden yazılmış gibidir. Bu anlamda kader, kelimenin geldiği kök itibariyle de "sınırlayıcı" olandır, sınır koyucudur ve insanın özgürlüğünü, gerçek anlamda "seçim/tercih" yapmasını kısıtlayıcıdır. Halk deyimindeki alın yazısıdır!

Ego, özgür değildir. Tercihlerim sandığı, toplumunun seçimleridir çünkü. 
*** Allah'ın iradesinin önü, farklı manalarının kişide pikler yapmasıyla tıkanmıştır.

Fakat gelen RUH=İlahi bilgeliğin, CAN'ın yaşama geçirilmesiyle, geçilen dengeli=riyazat (82:7) üzere yaşamda Allah'ın iradesi kişiden açığa çıkmaya başlar.

İşte bu, yıllarca sürebilecek ve sonu Selam/Selamet (97:5) olacak sürecin adı, 
KaDeR ile bağlantılı, 

önceki kaderi/alınyazısını örten GECE,

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM