Tasavvuf ve Bilim
Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 480 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

LA YÜKELLlFULLAHU İLLÂ NEFSEN VUSAHA 

Allah nefsin taşıyamayacağı yükü vermez. La yükeltifullahe : Allah teklif etmez, Allah'ın teklifi yoktur. Neye : Kimseye teklif etmemiştir. Hiç bir mahlûkata bile. Ancak nefse... Onun da kaldıracağı kadar yüklemiştir. İlla nefsen vüsaha : Ancak nefsin kaldıracağı kadar vardır. O halde teklif hudutludur.
Allah'ın yüklediği bir iş yoktur. Ancak nefsin tahammül edeceği kadar vardır. Bunda indi ilâhinin mahlûkata karşı gösterdiği adalet mevcut olduğu gjbi Allah'ın azizul hakim, Gafurur Rahim olduğu bildirilmektedir.
Cesede Hayy verilmiş. Cesedi işletir, işi odur. Yani makinanın benzini mesabesindedir. Buraya yani hayy ile işleyen cesede ruh verilmiş cesedi idare eder ve hünerlerini bu ceseddeki bulunan organlarla gösterir. Ruh aynı zamanda muakkildir. Nefis de bu iki nesnenin arasındaki tezahurlardır. Nefis serbest bırakılmıştır.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 653 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

 “Efendiler! Kalblerinizi taleb-i Mevlâ’ya hasrediniz. Çünkü “O Allah, size şah damarınızdan daha yakın olan (Kaf, 16) ve ilmiyle her şeyi kuşatmış bulunandır.” (en-Nisa, 108) 

Din nasihattır; samimi öğüttür. Bu yüzden “La illahe illallah” kelime-i tevhidini söyleyeceğiniz zaman tam bir ihlas ve samimiyetle söyleyin ki masivaya gönlünüzde yer kalmasın.

Hak Teâla ile muameleniz takvâ üzere, halk ile muameleniz sadâk kat ve güzel ahlâk üzere olsun. Nefislerinize karşı tavrınız ve muamelleniz ise nefsin isteklerine muhâlefet şeklinde olsun. Allah’ın çizdiği sınırlar önünde durun ve ilâhi hududu çiğnemekten sakının. Hak Teâlâ Hazretleri: “Allah ile sözleştiğiniz zaman ahdinizi yerine getirin” (en-Nahl, 91) “Peygamber aleyhisselâm- size neyi verirse onu alın. Neden de sizi men’ederse ondan vazgeçin” (el-Haşr, 7) buyurmaktadır. 

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 692 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

CPU’dan çıkan seslerle dünyanın en zor şifrelemesini kırmak

Güvenlik araştırmacıları başarılı bir şekilde en iyi korunan şifreleme algoritmalarından birini, 4096-bit RSA'i kırdılar ve bunu, şifrelenmiş bazı verilerin şifresini çözen bilgisayarı mikrofonla dinleyerek yaptılar. Saldırıyı oldukça basit ve ilkel bir yazılımla bile gerçekleştirilebiliyor. Ortalama bir bilgisayar kullanıcısı için geri tepmeler minimal düzeydedir; ama eğer bir gizli ajansanız, üstün bir kullanıcı iseniz ya da diğer bir çeşit şifreleme kullanan belalıysanız, verilerinizi dekripte ederken metal yaparmışçasına seslere ulaşmayı dileyebilirsiniz.

Daniel Genkin, Adi Shamir (RSA’nın yardımcı mucidi) ve Eran Tromer tarafından gerçekleştirilen bu akustik kripto analist yan kanal saldırısı olarak bilinen bir şeyi kullanıyor. Yan kanal bir saldırı vektörü, direkt ve uygun olmadığı için yeterli şekilde korunmuyor. Örneğin, parolanız benim sizin

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 453 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Ebü'l-Hasan El-Harakânî 
Prof. Dr. Abdulhakim Yüce

Tasavvuf, bir ölçüde beşerî sıfatlardan sıyrılarak, melekî vasıflar
ve ilâhî ahlâka bürünerek, mârifet, muhabbet ve zevk-i rûhânî
yörüngeli yaşamaktır

Tarih sayfalarına isimleri altın harflerle yazılan şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetlerin, Peygamberler ve onların yol arkadaşlarından sonra en önde gelenleri, engin bir ibadet, tefekkür, irşad ve mücahede/mücadele hayatı yaşamış mânâ erleridir. Yetiştirdikleri mürid ve talebeleri, bizzat kaleme aldıkları veya konuşmalarından talebeleri tarafından derlenen yol gösterici eserleri ve yaşadıkları hayatları ile bu şahsiyetler, asırlar geçse de hep hayırla yâd edilmiş, örnek alınmış, bazı vefakârlarca hemen her duada hatırlanmış ve duaların kabulüne vesile edilmişlerdir.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 912 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

ne diye
bu şuna
şu buna
kafiye?
başa taş
aşa yaş
Hey'e ney
tuhaf şey

kafiye
mantığı
o mantık
hediye
sandığı
bu sandık!
o mantık
bu sandık-
ta sandık
ve yandık
ne yandık

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 703 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Avam arasında "Arab Hoca", Havas arasında "Seyyid Hoca" ismiyle bilinen Seyyid Muhammet Nur, 1813 yılında doğmuştur. Doğum yeri Mısır'ın başkenti Kahire'nin Mahalletü'l-Kübra kasabasıdır. Babası cihetinden Seyyid olup, Hz.Hüseyin kolundan Hz.Ali'ye, dolayısiyle Hz.Muhammed Mustafa'ya (S.A.V) dayanır. Babası Kudüs civarında zaviyesi olan Seyyid İbrahimül Kudsi'dir. Dedesi ise, meşhur veli ve şeyh Bedrül Veli'dir.

Karakteri yumuşak olmakla beraber bazen zarifane latifeler yaparlardı. Lakin erkan ve ahkam-ı Muhammedi'ye azıcık bir leke sürülmek istendiği hal ve zamanda hemen akli ve nakli deliller ortaya koymasındaki cesurane hareketleri, çekemeyenlerini bile hayrete düşürürdü. Kendisine sorulan sorulara ve halledilmesi istenilen meselelere akli ve nakli cevaplar verirdi. Bilhassa tefsir ve hadis ilimlerinde hafızaları kuvvetli idi.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 1240 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Erenlerin Kalp Gözü 

Eser tasavvufi ve fıkhi bir çok konuya temas etmiş olup bazıları şunlardır; 
Misal alemi ,Berzah alemi,İlmin fazileti, Bidatın kısımları, Vahdet-i Vücud, Vahdet-i Şühud,İmanın alameti, Tarikatın kemalatı, Halvet, Nakşibendi Tarikatının esasları ,Rabıta, Dervişlerin tehlikeli halleri,Mevzu hadisler...

Bu kitabın mütercimi Ali Arslan diyor ki: "Birçok eserin mütercimi olarak itiraf ediyorum ki tasavvuf mevzuunda İmam-ı Rabbani'nin Mektubat'ından sonra bu eser gibi muhteşem, insaflı, davaya yerli yerinde parmak basan, her şeyin hakkını veren ikinci bir eser görmüş değilim. Hakikati bütün parlaklığıyla aksettiren, kalbimde mümtaz bir yer işgal eden bu eseri bu sebeple tercüme etmek istedim.

Yazan Written on: Cuma, 12 Mayıs 2017 Okunma 1497 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Negatif Enerjiye Karşı Öneriler

1--Evde ki ağırlığı kaldırmak için

a--üzerlik otu tohumlarını ile evin her yanını tütsülemek (tavayı kızdırıp içine süprüntüyü atıp -kokusunu evin her yerinde dolaştırmak)

b--kişisel olarak kurşun döktürmek.

2--Sirke ve gül suyu ortamdaki negatif enerjiyi dağıtır.Bu nedenle ev hanımları yerleri silerken yıkama suyuna az miktarda sirke katabilirler,evde huzursuzluk oluyorsa boş cam sil sprey kutusu içine,sirke konulur ve evde özellikle WC ve Banyo ve odalar(çocuk odaları) bu sprey buralara sıkılır ardından bir süre sonra ev havalandırılır.

2.1--Banyo suyuna sirke katılıp-son duşta bu su ile yıkanılır.

2.2--Eşyalar sirke ile temizlenebilir.

2.3--Her sabah bir çay kaşığı elma sirkesi katılmış su içmek sağlıktır.

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM