Çün Dogup Tuttu

Yazan Write on Salı, 20 Kasım 2018 Yayınlandığı Kategori Şiir Okunma 158 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Çün Dogup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Günesi 

Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi 
Kim ola sevmiye bu vech ile sen mâh-veşi 

Türk ü Kürd ü Acem ü Hind bilir bunu ki sen 
Hâşimîsin Arabîsin Medenîsin Kureşî 

Sen emîre kul olan her ne kadar müdbir ola 
Bende-i mukbil olur misl-i Bilâl-i Habeşî 

Dîk-i hikmette pişirdi çü senin sevgini Hak 
Cebraîl olsa nola matbahınm heyme-keşi 

Yerdeki da’veti fevt ola gidem deyu göğe 
Bağladın beline ey nûr-i bilâ-sâye taşı 

Sensin ey püşt ü penâh-ı melek ü ins ü perî 
Enbiyânın güzeli sevgilisi hûbu hoşu

Üzülüp ırkı Ebû-Cehl gibi ebter olur 
Sen Ebülkaasım ile her ki tutarsa güreşi 

Lâle benzer ki'gül-i rûyuna indirmedi baş 
Muğ-i Hindû gibi yandı kararıp içi dışı

Kesilip başın ayakta göriser her ki senin 
Yüzün izine sürüp koymaz ayağına başı 

Parmağından akıtıp âb-ı revan-bahşı revan 
Nice yüz bin kişiden def’ edipsin ateşi 

Vedduhâ verdine Velleyl okurum sünbülüne 
Rûşenî virdi budur: «Külli gadâtm ve aşiy»

Rûşenî

 

 

Son Düzenlenme Salı, 20 Kasım 2018 20:28

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM