Vasıl Olmaz Kimse...

Yazan Write on Pazar, 27 Ekim 2019 Yayınlandığı Kategori Şiir Okunma 1135 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan,
Şeyh elinden hem dilinden ahz-i destûr olmadan,
Kalbi sâfî, rûhi hâlî, nefsi makhur kılmadan,
Rahmeten li’l-âleminden zerrece nûr olmadan,
Kenz açılmaz şol gönülden tâ ki pürnûr olmadan.


Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecelli ede Hakk,
El açıp yalvar Hüdâ’ya kim teselli ede Hakk,
Görme nâkıs dâimâ Hakk’la tevellî ile bak,
İbtidâdan müntehâya ol tedellisi ile Hakk,
Pâdişâh konmaz saraya hâne ma’mûr olmadan.


Mest olup mestâne geldik tâ ezelden tâ ebed,
Ruh-ı menfuh mazharıyız şol gönülden taleb et,
İsteyen kim istenen kim tâ ezelden tâ ebed,
Mey-i illâ bulmuşuz kim lâ-yezelden lâ-ebed,
İçüp aşkın şerâbın âb-ı engûr olmadan.


Hakk cemâlin Kâbe’sin kıldı âşıklar tavaf,
Küntü kenzin mazharından sanki zâhidler muaf,
Bezm-i vahdet neşesinden oldu sâdıklar savaf,
“Gul hüvallah” cezbesinden buldu sâbıklar mataf,
Yerde Kâbe gökyüzünde beyt-i ma’mûr olmadan.


Bir aceb sevdâya düşmüş tutuşur Şemsî müdâm,
Asfiyâ vü evliyâdan erişir şemmi müdâm,
Âşıkânın münkirânı üşüşür hepsi müdâm,
Kıl teberrâ Ekmelî sen savuşur hepsi müdâm,
Hakk’a makbûl olmak ister halka menfûr olmadan.


27 Saferü’l-Hayr 1441
25 Ekim Cuma 2019

Tahmis


Semseddin Ahmed Sivâsî hazretleri

Son Düzenlenme Perşembe, 31 Ekim 2019 21:16
Bu kategorideki diğerleri: « Ah Pisi Vah Pisi! Kasidei Emali »

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM