Kategorisiz / 2932 Görüntüleme

 
Sünbül Efendi Tekkesi’ne “İstanbul’un Kerbelâ’sı” denilmiştir zira Hazret-i Hüseyin’in(ra) kızları Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Sâkine’nin kabirleri buradadır. Akşemseddin Hazretleri, Eyüp Sultan’ın(ra) kabrini fetihten sonra nasıl keşfettiyse, Yusuf Sünbül Sinan Hazretleri de Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Sâkine’nin kaybolmuş olan kabirlerini keşfederek ortaya çıkarmıştır. “Çifte Sultanlar” olarak da bilinen Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Sâkine’nin kabirleri Sünbül Efendi Tekkesi’ne komşu olduğundan; İstanbul’un fethinden günümüze kadar 10 Muharrem’de Sünbül Sinan Tekkesi’nde Kerbela şehitleri ve Hazret-i Hüseyin(ra) Efendimiz’e mevlîd-i şerîf ve duâ merasimi tertip edilmektedir. Sünbül Efendi Tekkesi; İstanbul’un en kıdemli âsitânesi olduğundan; Muharrem ayında ilk aşure de Sünbül Efendi Tekkesi’nde kaynatılmaktadır. 9 Muharrem günü tevhidler, salât ü selâmlar, ilahiler ve dualarla kaynatılan aşure, bir gün dinlendirildikten sonra 10 Muharrem günü halka dağıtılmaktadır. Kerbela şehitleri için Sünbül Efendi Tekkesi’nde “aşure kaynatılması” geleneği tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından bir süre kesintiye uğramış, İnsan ve İrfan Vakfı’nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 89 yıllık aranın ardından bu gelenek aslına uygun şekilde yeniden ihya edilmiştir.

İlgili Videolar

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM